Heel goed gedaan, je hebt je derde QR code gevonden!

De vragen die bij dit punt horen zijn:

Vraag 1. Tel het aantal metalen platen die in het monument liggen. (de platen waar tekst op staat) Hoeveel zijn het er?

Vraag 2. Twaalf steden….ongelukken. Vul het cijfer op de puntjes in.

Vraag 3. Naar welke leeftijd wil de SP de aow leeftijd terugbrengen…. trek hier het getal 44 vanaf. Welk getal blijft over?


Schrijf je antwoorden op een papier en bewaar deze goed, aan het eind van de SPeurtocht krijg je aanwijzingen om je antwoorden te ontcijferen.


Je nieuwe coördinaten zijn: 52.858441, 6.984720


Succes!